Officiell Anslagstavla Tjörn Runt by COWI 2023

Meddelande 1 - Ändring av inbjudan

Inbjudan ändras enligt meddelande 1. Ny inbjudan finns här.

Meddelande 2 - Priisutdelningen
Prisutdelningen  kommer ske på Stenungsbaden, framför vattnet. 
Prisutdelningen är planerad till kl 22.00 om inget förändras.

Meddelande 3 - Länk till Rorsmansdeklaration målgång

Meddelande 4 - Kallelse till protestförhandling

Beslut från Protestförhandling