Jollesegling

Välkommen till jolleträning hos Stenungsunds Segelsällskap

 

Till oss är alla välkomna, vare sig man vill vara med och tävla eller helt enkelt bara tycker det är kul att segla.

 

Vi är en klubb som uttryckligen satsar på bredd och som samtidigt försöker hitta vägar och sätt för att bemöta den enskilda seglarens behov och ambitioner. 

Det är viktigt för oss att det är trevligt att vistas på vår klubb och att det är en välkomnande miljö, därför har vi utarbetat följande ledord. 

 

Glädje

Alla ska ha kul på klubben, vara delaktiga, bli sedda och bekräftade.
Alla skall känna en samhörighet i gruppen och vara en av ”oss”.

Trygghet

Vi ser till att alltid ha kompetenta ledare, funktionärer och instruktörer, skapar en god gemenskap och har väl underhållet material och båtar.
Genom att alla känner att de är behövda skapas ett stort engagemang.

 

Respekt

Jag kommer i tid till möten, träningar och utbildningar.

Jag är påläst och förberedd med exempelvis mat, utrustning och kläder efter väder.

Vi tar alla ansvar, delar våra styrkor och hjälps åt där vi är mindre bra.

Vi ger varandra återkoppling och är alltid en bra kompis.

 

Säkerhet

Vi har en nollvision för tillbud och olyckor och arbetar ständigt för att undanröja alla eventuella risker.

Båtar, utrustning och anläggningen skall alltid vara i bra skick.

Våra tränare och ledare har mandat att ställa in en träning eller tävlingar om vädret är riskabelt.

Jag känner tillit till de som fattar beslut - om jag inte kan göra det säkert, gör jag det inte.

 

Våra målsättningar

Skapa en bredd med många nya blandat med erfarna seglare i klubben med professionell träning och god kamratskap.

Skapa en stark lagkänsla i klubben genom att få med många seglare i olika lagseglingar och i Lilla Tjörn Runt. 

Kubben ska vara representerad på nationella och internationella mästerskap för Zoom8 och Optimist.

Träning och andra frågor som rör jollesegling sköts av Jollefunktionen bestående av ett antal föräldrar och leds av styrelsens jolleansvarig, Patrik Johansson.

 

Vår uppgift är att planera och arrangera klubbens alla träningar och interna tävlingar för våra jolleseglare under året. Vi har även hand om planeringen av seglarskolan och funktionens utbildningsprogram. Under vår och höst ordnar vi, i samarbete med ungdomsvänliga klubben, olika typer av läger och aktiviteter för jolleungdomarna samt prova-på-dagar för skolorna i kommunen.