Båtplats på land

Ett antal båtar kan förvaras på särskild anvisad plats på land. Pris för helår är 2.200 kronor. Användning av kran ingår. Båtplatsavgift betalas efter att avtal upprättats och båtplats fakturerats. StSS tar inget ansvar för ev skadegörelse eller andra skador som uppstår på båtarna på land eller i sjön. Alla uppställda båtar och båtar i hamnen skall vara ansvarsförsäkrade.

Sjösättning/upptagning av kölbåtar skall undvikas i samband med jolleseglingar tisdagar/torsdagar 18.00-18.30 och 20.00-20.30.

I samband med tävlingar kan speciella krav ställas på placeringen av båtar och segelutrustning i sjöbodar, på land och i hamnen.