StSS Styrelse

tyrelseledamöterna väljs varje år på årsmötet. Årsmötet hålls i februari månad. Styrelseledamöterna väljs på två år och ordförande på ett år.

Styrelsen kommer under 2022 att arbeta enligt följande:

Thord Lyrstrand Ordförande                                    
Mobil:  0705-58 26 93                                           
Mail: thord@tunnebacken.se

Johan Wahlström – Kassör                                       
Mobil: 0708-22 40 42                       
Mail:  johan@eldochvatten.se

Rikard Bensryd – Sekreterare           
Mobil: 0729-66 95 39
Mail: rbensryd@hotmail.com 

Christer Sörvik – Tävling                                        
Mobil: 0702-007405                      
Mail: christer2000@hotmail.com

Patrik Johansson – Jolle                     
Mobil: 0709-87 02 43
Mail: patrik.ck.johansson@gmail.com

Lars Malmkvist – Kölbåt                                                   
Mobil: 0705-70 24 18
Mail: lasse.malmkvist@telia.com

Mats Berntsson – Material & Anläggning                         
Mobil: 0706-22 84 33
Mail: mats.berntsson@brixly.se

Sofia Berglund  – Access                                                   
Mobil: 0762-37 38 77
Mail: berglund.sofia@live.se

Vakant – Cruising, RC

Bengt Strömberg - Jolly Scott 
Mobil: 073-392 32 93
Mail: bengt-stromberg@live.se

Karin Åkerman – Information och marknad                    
Mobil: 0709-83 91 06
Mail: karin.akerman@stss.se

Utsedd av styrelsen

Vakant - Ungdomsrepresentant                               

 

Adjungerande i styrelsen

Carina Bäck – Kansli                                                         
Telefon: 0303-676 60 
Mail: carina.back@stss.se