Liros Nordic Race - En resume

LIROS Nordic Race

 

Årets första regatta!

Vad är LIROS Nordic Race?

Kappseglingen är en internationell jolleregatta, med många nordiska deltagare. Den seglas på två banor.

Regattan har många deltagare och det behövs mycket fritt vatten så seglingarna hålls därför en bit ut i Hakefjorden. . 

Spring Sailing Europe Class Sweden

Regattan har utvecklats mycket sedan starten 1994. Det började som ett samarbete med E-jolle förbundet för att ge deras seglare en bra start på säsongen. 
Efter ett par års uppehåll är E-jollarna tillbaka år 2024.

Spring Sailing Optimist Class Sweden

Optimistseglarna låg på och ville vara med eftersom det var många familjer som hade barn i bägge klasserna. 2001 bjöd vi in Optimistseglarna och det innebar en rejäl ökning av regattans storlek, både vad det gällde antalet deltagare och antalet funktionärer eftersom det krävdes 2 olika banor.

Spring Sailing Zoom8 Class Sweden

Zoom8 klassen hade under tiden vuxit sig starkare och knackade på dörren. 2005 fick Zoomarna vara med och de seglade då på Optimistbanan.

Spring Sailing OK Class Sweden

Från och med 2008 kan även OK jollarna vara med. De senaste åren har vi haft en hög tillströmning av seglare från utlandet. OK jolleklassen har nu minskat och 2023 fanns de inte längre med på tävlingen, 

Spring Sailing Laser Class Sweden

Från och med 2017 kan även Laser 4,7 och Radial vara med. 2023 ingår samtliga ILCA klasser som Laser nu kallas, ILCA 4, 6, och 7

Spring Sailing RS- Sailing Class Sweden

Från och med 2020 kan även RS- Feva vara med.
från och med 2023 är även RS Tera och RS Aero 5, 6, 7 och 9 vara med.