Vår Vision och våra mål

Vår vision

Stenungsunds Segelsällskap skall med stort engagemang skapa förutsättning för all segling på flera nivåer.

Genom att utveckla våra seglare och funktionärer skapar vi gemensamt bra arrangemang och ett Maritimt Center.

Våra mål

  • Maritimt Center
  • Utveckla breddeen
  • Stärka varumärket, utveckla partners och Tjörn Runt
  • Gemensamma värderingar

Våra värderord

Glädje

Alla ska ha kul på klubben, vara delaktiga, bli sedda och bekräftade.

Alla skall känna en samhörighet i gruppen och vara en av ”oss”.

Trygghet

Vi ser till att alltid ha kompetenta ledare, funktionärer och instruktörer, skapar en god gemenskap och har väl underhållet material och båtar.

Genom att alla känner att de är behövda skapas ett stort engagemang.

Respekt

Jag kommer i tid till möten, träningar och utbildningar.

Jag är påläst och förberedd med exempelvis mat, utrustning och kläder efter väder.

Vi tar alla ansvar, delar våra styrkor och hjälps åt där vi är mindre bra.

Vi ger varandra återkoppling och är alltid en bra kompis.

Säkerhet

Vi har en nollvision för tillbud och olyckor och arbetar ständigt för att undanröja alla eventuella risker.

Båtar, utrustning och anläggningen skall alltid vara i bra skick.

Våra tränareoch ledare har mandat att ställa in en träning eller tävlingar om vädret är riskabelt.

Jag känner tillit till de som fattar beslut - om jag inte kan göra det säkert, gör jag det inte.

Framåtanda

Vi har en vision för vår verksamhet.

Vår strävan är att alltid bli bättre, att utvecklas och är öppna för förändringar.

Vi har en ekonomi som säkrar vår verksamhet på lång sikt och arbetar med information och kommunikation för att vår klubb skall vara välkänd och ha ett gott rykte.