Båtplats vid brygga

Ett antal båtar erhåller båtplats i södra delen av hamnen med förtöjning vid Y-bom. Pris för helår är 2.200:-. Kran för sjösättning ingår. StSS tar inget ansvar för ev skadegörelse eller andra skador som uppstår på båtarna på land eller i sjön. Båtplatsavgift betalas efter att avtal upprättas och båtplats fakturerats. Alla uppställda båtar och båtar i hamnen skall vara ansvarsförsäkrade.

I samband med tävlingar kan speciella krav ställas på placeringen av båtar och segelutrustning i sjöbodar, på land och i hamnen.