Båtplats Jolle

Aktiva jolleseglare som är medlemmar i StSS kan hyra plats på klubben antingen på gräsplan, bryggdäcket eller under Jollestället.

Privata båtar får ej placeras utan speciellt tillstånd i sjöbodar eller verkstad.

Segel, mast och bom får placeras i speciella ställ i sjöbodar om man är aktiv seglare.

Vid anmodan inför större tävlingar skall båtarna flyttas under arrangemanget.

Det är inte tillåtet att förvara sin jolle på StSS område om man inte seglar den aktivt även om man är medlem. Jollar som dumpas på området kommer att anmälas till polisens hittegodsavdelning och riskerar att forslas bort.

Kostnad för att hyra plats i jolleställen är300:- / år.
Kostnaden för att hyra plats på gräsmattan eller bryggdäcket är 200 :- / år