StSS - Styrande document

00.0.0              Styrande Dokument för StSS och SSS Arrangemang AB – Dokumentstruktur  
00.1.0              Revision av Styrande Dokument

 

01.0.0              Stenungsunds Segelsällskap - StSS
01.1.0              Stenungsunds Segelsällskaps Stadgar 
01.2.0              Trivselregler   

 

02.0.0              Stenungsunds Segelsällskap och SSS Arrangemang AB,
                        Uppdelning och samarbet
e    
02.1.0              Stenungsunds Segelsällskaps Värdeord   
02.2.0              Organisationsbild StSS  

 

03.0.0              SSS Arrangemang AB - SSSAB    
03.1.0              SSS Arrangemang AB – Bolagsordning     

 

04.0.0              Ekonomifunktionen   

 

05.0.0              Sekreterarfunktionen

 

06.0.0              Kansli

 

07.0.0              Information och Marknadsfunktionen                                          
07.1.0              Informationspolicy för StSS                                                         

 

08.0.0              Jollefunktionen                                                                            
08.1.0              Seglarskolan                                                                
08.2.0              Ungdomsvänliga Klubben                                                    
08.3.0              Tränaransvarig                                                                 
08.4.0              C55-båtar. Regler för lån och handhavande                          

 

09.0.0              Kölbåtsfunktionen                                                         
09.1.0              Användande av lyftkran i StSS hamn       

 

10.0.0              Cruisingfunktionen                            

 

11.0.0              Tjörn Runt funktionen                                      
11.1.0              Rutin för hantering av vandringspriser för Tjörn Runt
                        och Lilla Tjörn Runt  
                                               

 

12.0.0              Tävlingsfunktionen                                                 
12.1.0              Start och coachbidrag vid tävlingar                  

 

 

13.0.0              Accessfunktionen                          

 

14.0.0              RC funktionen        

 

15.0.0              Bemannings- och Utbildningsfunktionen                                       

 

16.0.0              Cateringfunktionen             

 

17.0.0              Material- och Anläggningsfunktionen
17.1.0              Båtplatser för privata båtar vid StSS anläggning och hamn 

 

18.0.0              Valberedningen                                                         

19.0.0              Hyra av Stenungsund Segelsällskaps lokaler                       

19.1.0              Hyra av Stenungsunds Segelsällskaps båtar                        

 

20.0.0              Säkerhet vid Stenungsunds Segelsällskap. Introduktion       

20.1.0              Säkerhet vid Stenungsunds Segelsällskap. Krisrutiner  

20.2.0              Säkerhet vid Stenungsunds Segelsällskap. Kappsegling  

20.3.0              Säkerhet vid Stenungsunds Segelsällskap. Seglarskolan       

20.4.0              Säkerhet vid Stenungsunds Segelsällskap. Jolleträning  

20.5.0              Säkerhet vid Stenungsunds Segelsällskap. Accessjollen     

20.6.0              Säkerhet vid Stenungsunds Segelsällskap.
                        Kontroll av byggnader, båtar och hamnen  
                                    

20.7.0              Handhavande och regler VHF