Instruktion funktionärer

För att seglingarna skall fungera behöver vi alla hjälpas åt. Se efter om och när Du är funktionär.

Utsedd funktionär måste själv ordna ersättare vid förhinder. Byt i första hand med någon annan funktionär eller kontakta någon i funktionärsbanken. Ni bör vara minst två personer. Tag kontakt med kölbåtsfunktionen om du har några frågor.

Som vanligt kommer startväska och nummerskyltar att finnas sjöboden (väggen mot verkstaden).

 

DJUNGELBANA: På torsdagar är det i regel många personer på klubben och det är normalt lätt att få ut startväskan och nummerskyltar på StSS. På helger behöver startväskan eller nyckel hämtas i förväg.

 

KRYSS / LÄNSBANA: Då vi behöver använda båt, i första hand plastekan ”Comedie”, då behövs nyckel som går till båtnyckelskåpet i tävlingsexpeditionen. Nyckel hämtas ut enligt nedan.

 

STARTLISTA/MÅLGÅNGSPROTOKOLL: I startväskan kommer det att finnas en lista med samtliga deltagare i kölbåtsseglingarna och med hjälp av denna får varje ansvarig funktionär upprätta startlista/målgångsprotokoll. Det är viktigt att alla skriver så tydligt som möjligt och lämnar kompletta uppgifter om deltagande seglare, för att snabbt få upp resultaten på hemsidan. 

 

Checklista Kryss / Länsbana: Hämta Startväska, nummerskyltar och båtnyckel i tävlingsexpeditionen, hämta bensintank i bensinförrådet – fyll i bensin vid behov, hämta flaggor-draggar-bojar- linor i sjöbodarna. Om flaggor skulle saknas i sjöbodarna så finns komplett uppsättning flaggor i startväskan, montera dem tillfälligt på lämplig stång.

 

NYCKLAR: Nyckel som går till tävlingsexpeditionen, båtnyckelskåpet och sjöbodarna finns att låna på StSS kansli. Hämta nyckeln efter överenskommelse med kansliet, tel 0303-67660, e-post stss@stss.se Glöm  inte att lämna tillbaka nyckeln.