Stenungsunds Segelsällskap 1964-2014

Källor till tidslinjen är ”Några glimtar ur StSS historia, antecknade vid genomläsning av Eric Lugners pärmar” sammanställda av Karl-Melker Oskarsson 2004-04-04, gamla Skeppet och styrelsedokument.

Har du minnen du vill bidra med är du varmt välkommen att skicka dem till carin.kling@stss.se så fyller jag på vår gemensamma historia.

1964

• Den 8 april kallar Eric Lugner traktens seglare till ett möte för att bilda ett segelsällskap i Stenungsund. 14 seglare hörsammar inbjudan och en interimsstyrelse tillsätts bestående av Sven Floberg, Christian Vinge och Eric Lugner.

• Den 29 april kallar interimsstyrelsen till det första mötet där Sven väljs till klubbens första ordförande, Christian vice ordförande och Eric sekreterare. Under hösten/vintern tillsätt bland annat juniorkommittén och Tjörn-Runt-kommittén.

• Första officiella starten för Tjörn Runt.
1965

• Tjörn Runt seglas medsols.
1966

• Magnus Matell väljs till ordförande.
1967

• Snöfrids kiosk flyttas en tidig morgon från Strandvägen 2 till Hamnplan, söder om Stenunge ås mynning, och blir första klubblokalen

• Stenungsön runt seglas för första gången med Jolly Scott och blir även det första klubbmästerskapet.

• Målgången Tjörn Runt flyttas från Ångbåtsbryggan till Stigfjorden.

1968

• SSS får ta delar av Hamnplan (numera Hamntjänst) i anspråk för att lägga upp båtar.

• Eric Lugner vinner Tjörn Runt.

1969

• SSS ”säljer” bojplatser i sundet.

1970

• Heinz Michaelis väljs till ordförande.

1971

• På årsmötet på Strand hotell bestäms SSS årsavgift till 25 kr för seniorer, 10 kr för juniorer och 35 kr för familjemedlemskap. Jolly Scott rekommenderades som första båt och i klubben finns 16 optimister, 25 Jolly Scott, 13 OK-jollar 10 andra jollar samt 2 GKSS-ekor.

1972

• Gunnar Wesslén väljs till ordförande.

• Under året görs försök att intressera Stenungsund köpmän för Tjörn Runt.

1973

• Poängkappseglingarna för kölbåtar genomförs på Askeröfjorden och samlar för varje år allt fler deltagare.

1974

• Bernt Lundquist väljs till ordförande.

• Under året startar 68 båtar på kölbåtarnas poängkappseglingar, vid vissa seglingar är det ett 20-tal deltagare.

1975

• Klubbhus är under början av 1970-talet Grimpes fastighet på Hjälmarevägen. SSS rustade upp huset och varje sektion fick ett eget rum.

• Poängkappseglingarna för kölbåtar genomförs nu på Hakefjorden.

1976

• Segelklubben har nästan 700 medlemmar.

• SSS hyr fastigheten på Tollenäs som blir ny hemmahamn och klubbhus för Stenungsunds Segelsällskap.

1977

1978

• Leif Lundgren väljs till ordförande.

• I brev från valberedningen talas det om generationsskifte i SSS.

• Tjörn Runt seglas för första gången med LYS och får en datoriserat anmälnings och resultathantering.

• Liselott Kantling startar med första kvinnliga besättningen i Tjörn Runt.

1979

• Förslag finns att köpa varmbadhuset till klubblokal vid Ångbåtsbryggan och göra det till klubblokal.

• 12an Sverige seglar Tjörn Runt på rekordtid.

1980

• Erik Bergman väljs till ordförande.

• SSS har 941 medlemmar.

1981

• Ivar Kullgren väljs till ordförande.

• SSS erbjuds nytt åretruntklubbhus på Nösnäs eftersom simskolan ska lämna området.

• Första utgåvan av en klubbtidning, föregångare till Skeppet, ges ut.

1982

• Måns Mannerfeldt väljs till ordförande.

• SSS har 790 medlemmar.

• 24-25 april flyttar SSS från Tollenäs till Nösnäs.

• Birger Holmlund är ”Tjörn Runt-amiral”.

1983

• Styrelsen inför självstyrande sektioner för att driva SSS olika delar.

• Tre ”rekord” sätts i samband med Tjörn Runt: 1001 startande båtar, 755 båtar brutna och snabbaste tid blev 8 timmar och 52 minuter.

1984

• SSS har 270 medlemmar.

• Eric Lunger skriver flera brev till styrelsen och efterlyser bättre information, fler klubbaktiviteter samt att klubben måste ta krafttag för att få tillbaka förlorade medlemmar.

1985

• Lars-Erik Svantesson väljs till ordförande.

• Elsy Berntsson anställs som kanslist.

• SSS reagerar på kommunens planer att bygga bro till Norra Stenungsön. Bron måste ha tillräcklig segelhöjd.

• Lilla Tjörn Runt arrangeras för första gången.

• Hans-Åke Starck tar över som ”Tjörn Runt-amiral”.

• Sven Johansson vinner Tjörn Runt.

1986

• SSS genomför vid sex olika tillfällen vinterträffar med klubbens medlemmar.

• Eric Lugner skriver fler brev till styrelsen med budskapet att vi måste få fler medlemmar i klubben.

• Volvo Penta går in som sponsor för Tjörn Runt under tre år.

• Claes Oleander vinner Tjörn Runt.

1987

• Hela 73 närvarande på crusingträffen.

• Äntligen har Sveriges Television hittat till Västkusten och Tjörn Runt. Det blir en halvtimmes program.

• Daniel Björndahl vinner Lilla Tjörn Runt.

• Thomas Wallin sätter nytt hastighetsrekord med 12an Entertainer på rekordtiden 3 timmar och 30 minuter.

1988

• Klubbens hade en period med meningsskiljaktigheter kring hur klubben och Tjörn Runt skulle ledas och styras.

1989

• Gunnar Wesslén väljs till ordförande för andra gången.

• SSS bygger en ny hamn inom klubbens område på Nösnäs.

• Tjörn Runt drivs som ett fristående projekt inom klubben.

1990

• Lars-Åke Hultén väljs till ordförande.

• Under hösten byggs sjöbodarna inom klubbens område på Nösnäs.

• Bo Erlandsson vinner Tjörn Runt.

1991

• SSS arrangerar JSM med 450 deltagare och bygger om bryggor i hamnen.

1992

• SSS arrangerar Lag SM i optimistjolle.

1993

• Klubbhuset byggs ut från och med december.

• Tjörn Runt är nu världens största inom - skärsregatta enligt tidningen Segling. 1070 anmälda och 1029 startande.

1994

• Det utbyggda klubbhuset invigs under högtidliga former den 19 mars 1994.

• 30-årsfirande i Sjöstugan på Almön.• Klubbtidningen ”Skeppet” ser dagens ljus.• Kanslitjänst på deltid införs.

• Spring Sailing Europe Class Sweden arrangeras för första gången.

1995

• Lars Berglund väljs till ordförande.

• Fem stycken 2-kronor köps in till klubben.

• Team SSS startas upp för de företag som vill vara medlemmar i klubben.

• SM för IF genomförs med 49 båtar.

• Mattias Heiding vinner Tjörn Runt.

1996

• StSS utnämns av Svenska Seglarförbundet till årets seglingsarrangör.

• Rotary seglarskola startas i samarbete med klubben.

• StSS arrangerar SM i Matchrace i sundet.

• Björn Andersson vinner Lilla Tjörn Runt.

1997

• StSS startar den första hemsidan.

• Cruisingträffar startas.

1998

• StSS har ca 600 medlemmar.

• StSS är en av fem klubbar som har fått TFO-status (träna för OS).

• Seglarlinje på Nösnäsgymnasiet startas i samarbete med StSS.'

• StSS bildar aktiebolaget ”SSS Arrangemang AB” som arrangör för Tjörn Runt.

• Lilla Tjörn Runt är nu Sveriges största optimistsegling.

1999

• Västkustens Seglarförbund bildades efter motion från StSS. Bohuslän-Dals Seglar förbund lades ner.

• Tävlingskansliet byggs inom klubbens område på Nösnäs. Och därmed ser klubbens anläggning ut som den gör idag.

• Hela klubbens anläggning handikappanpassas.

• Dam SM i Matchrace genomförs i samarbete med GQSS.

• 2.4 mR SM genomförs med bl.a. 30 rörelsehindrade deltagare.

2000

• Hans-Åke Starck väljs till ordförande.

• Analys och utvärdering av verksamheten resulterade i en ny vision och struktur av klubben.

• Lennart Berntsson blir Tjörn Runtansvarig.

• VM för IOD genomförs i Stenungsund.

• JNoM genomförs i samarbete med Varbergs SS.

2001

• Styrelsen väljer att införa funktioner i stället för sektioner.

• Torsten Harzell kallar den 23 mars till möte i den nybildade cruisingsektionen. Även utbildnings- och cateringfunktionerna bildas.

• Kappseglingen SSECS utökas med Spring Sailing Optimist Class Sweden.

• SSS arrangemang AB övertar Semcons M60-båtar.• Karl-Erik Hansson Tjörn Runt-ansvarig.

• Tjörn Runt får en ny dimension när 26 stycken Lasrar deltar.

2002

• Klubben arrangerar SM för 2.4 mR och SM i E-jolle.

• Tjörn Runt-bilagor börjar produceras av GT.

2003

• Skeppet börjar ges ut i tabloidform i samarbete med ST-tidningen.

• Styrelsen inrättar en ny funktion, information- och marknadsföring.

• OS-SM genomförs i samarbete med fem andra segelklubbar i regionen med deltagare från 20 länder.

2004

• Hamnen inom klubbens anläggning byggs ut med en vågbrytare och hela hamnen muddras.

• ”Ungdomsvänliga klubben” startas.

2005

• Magnus Sterky väljs till ordförande.

• Tjörn Runt-bilagorna produceras av ST-tidningen.

• Kappseglingen SSECS utökas med Spring Sailing Zoom Class Sweden.

2006

• Lars Berglund väljs till ordförande för andra gången.

• En organisationsgrupp bildas inom styrelsen som tar fram nya arbetssätt för styrelsen och medlemmarna. ”Styrande dokument” utarbetas och införs.

• StSS kanslist AnnSofie Wennergren går i pension och ersätts av Carina Lind.

• Informationsträffar för skepparna startas kvällen innan Tjörn Runt.

• Hans Oskarsson vinner Tjörn Runt gastad av bland annat sin pappa Karl-Melker.

2007

• Frida Thorén, Carl Törneman och Lovisa Ekdahl hedersutnämns till ”Årets Seglarskoleinstruktör” av Västkustens Seglarförbund.

• Ett nytt tomträttsavtal upprättat med kommunen för klubbens område på Nösnäs.

• De sex M60-båtarna byts ut mot två C55:or.• Johan Fredriksson anställs som sportchef.

• Tre accessjollar köps in med bidrag från Lions, Rotary och Akzo Nobel.

• Accessgruppen bildas som en ny funktion i klubben.

• JSM i Marstrand genomförs i samarbete med GKSS och MSS med 400 deltagare.

• Tjörn Runt får ett nytt resultathanteringsprogram.

2008

• Seglarskola och jolleträning utökas med ”Sjöbusarna” för alla små som vill vara nära vattnet.

• Kappseglingen SSECS utökas med Spring Sailing OK Class Sweden.

• SM i H-båt arrangeras av StSS.

• Anders Torén tävlingsledare för Tjörn Runt.

2009

• Seglarskola för barn och ungdomar med funktionshindrade startas tillsammans med Rotary.

• Karolina Berglund utses till ”Årets seglarskoleinstruktör” av Västkustens seglarförbund.

• VM i IOD genomförs i Stenungsund• ”Sponsorgrupp” bildas för ökat samarbete med partners och sponsorer.

• Första ”paneldebatt” med Tjörn Runt seglarna på Båtmässan.

2010

• Anders Torén väljs till ordförande.

• Lars Berglund tar mot utmärkelsen ”Årets eldsjäl” och Dennis Olsson utmärkelsen ”Årets funktionär” av Västkustens Seglar förbund.

• Accessjollen startar för första gången i Lilla Tjörn Runt.

• Ungdoms SM i Matchracing genomförs i samarbete med SSF.

2011

• Olof Beckman väljs till ordförande.

• Ett samarbete med Silverbullet Film resulterar i ett antal webbTV-filmer från Tjörn Runt och andra kappseglingar som klubben arrangerar.

2012

• Sportchefen ersätts med en träningsansvarig, Liselott Kantling.

• Liselott Kantling och Linn Thorén får Västkustens seglarförbunds utmärkelse ”Årets seglarskoleinstruktör”• Kappseglingen SSECS ändrar namn till LIROS Nordic Race.

• Muddring av klubbens hamn och renovering av piren.

• Projekt Tjörn Runt 50 år startat under ledning av Bo Bäckman.

2013

• Tjörn Runt 50 år genomförs med segling ”moturs” och på två banor.

2014

• Den nya funktionen RC, radiosegling, bildas.• COWI blir titelsponsor för Tjörn Runt som får en ny logga, Tjörn Runt by COWI.