Båtplats Kölbåt

om StSS anläggning/hamn finns det båtplatser för privata båtar, vilka efter godkännande av Kölbåtsfunktionen kan disponeras. I båtplatserna ingår möjlighet till sjösättning. För att kunna erhålla båtplats krävs att aktuell båt kappseglas aktivt, ägs av medlem i StSS och seglas för klubben under tävlingar. Båtplats betalas tillsammans med betalning för klubbseglingarna och medlemsavgift. 

 

Avtal för båtplats tecknas för ett år i taget. Kölista för båtplats hanteras av Kölbåtsfunktionen. Länk till båtplatskontrakt hitta du här (kommer inom kort)

 

För att hantera kranen skall båtägare ha fått en information om handhavande och genomfört ett provlyft med sin båt.