Kölbåtssegling

Funktionen ansvarar för StSS kölbåtsverksamhet och består normalt av 6-8 medlemmar och verkar för generellt främjande av kölbåtssegling samt arrangerande av klubbens poängkappseglingar som normalt seglas under torsdagkvällar. Kölbåtsseglingarna är öppna för klubbens medlemmar efter anmälan och inbetalning av avgift. Verksamheten är tillrättalagd för både bredd- och elitseglare och tar ett socialt ansvar för att skapa ett gott kamratskap.

 

Funktionen leds av en funktionsansvarig som ingår i StSS styrelse och leder funktionen och dess möten. Tävlingsansvarige planerar och leder genomförandet av funktionens poängkappseglingar, samt verkar för att resultat från seglingarna presenteras på StSS hemsida. Efter säsongens slut sker prisutdelning.

 

Funktionen har även ett ansvar för StSS material tillsammans med övriga funktioner och har ett särskilt ansvar för att Commedie, Commandoran och de två C55:orna är i funktionsdugligt skick.

 

Ansvariga inom funktionen rekryteras bland medlemmar och det förväntas att övriga medlemmar hjälper till vid tävlingsarrangemang eller aktiviteter.

 

KÖLBÅTSFUNKTIONEN

Namn Ansvar   Telefon
Lars Malmkvist Funktionsansvarig, fritidspedagog   0705-702418
Magnus Berglund Följebåtar, logistiker   0708-643052
Dennis Olsson Inbjudan/hemsida, inkasserare   0707-936961
Magnus Lundberg Tävlingsansvarig, processledare   0705-471356
Anders Nilsson Kontakter, ledningsingenjör,   0739-029208
Ola Börjesson Underhåll, plasticingenjör    0707-210831