Öppet planeringsmöte för JSM, Tjörn Runt 60 år, Lilla Tjörn Runt och Stenungsön Runt

  • måndag 19 juni 2023
  • 08:00

Välkommen till ett öppet planeringsmöte för JSM, Tjörn Runt 60 år, Lilla Tjörn runt och Stenungsön runt.

Alla som vill egagera sig, har idéer eller bara vill veta mer är välkomna. Ingen anmälan, bar att komma hit. 
vi börjar kl 18. i Klubbstugan.