Sjösättning av jollar och följebåtar

Sjösättning av jollar och följebåtar

 

För information om sjösättning av jollar och följebåtar, se nedan.

Avlastning av Jollar

Avlastning av gästande segeljollar sker på rödmarkerat områ

Avlastning av Jollar

Avlastning av gästande segeljollar sker på rödmarkerat område. Jollarna dras sedan under bron till blått område där uppställning/färdigställande kan ske. Biltrafik in till klubben och de blå uppställningsområdet kommer undvikas.  Uppställning av trailers och bilar får ske i rött område.

Sjösättning av gästande följebåtar sker på Norra hamnplan. Följ den röda vägen på kartan nedan.

de. Jollarna dras sedan under bron till blått område där uppställning/färdigställande kan ske. Biltrafik in till klubben och de blå uppställningsområdet kommer undvikas.  Uppställning av trailers och bilar får ske i rött område.

Sjösättning av gästande följebåtar sker på Norra hamnplan. Följ den röda vägen på kartan nedan.