Jollesegling aktiviteter

Välkommen till jolleträning hos Stenungsunds Segelsällskap

Till oss är alla välkomna, vare sig man vill vara med och tävla eller helt enkelt bara tycker det är kul att segla.

 

Vi är en klubb som uttryckligen satsar på bredd och som samtidigt försöker hitta vägar och sätt för att bemöta den enskilda seglarens behov och ambitioner. 

Det är viktigt för oss att det är trevligt att vistas på vår klubb och att det är en välkomnande miljö, därför har vi utarbetat följande ledord. 

 

Glädje

Alla ska ha kul på klubben, vara delaktiga, bli sedda och bekräftade.

Alla skall känna en samhörighet i gruppen och vara en av ”oss”.

 

Trygghet

Vi ser till att alltid ha kompetenta ledare, funktionärer och instruktörer, skapar en god gemenskap och har väl underhållet material och båtar.

Genom att alla känner att de är behövda skapas ett stort engagemang.

 

Respekt

Jag kommer i tid till möten, träningar och utbildningar.

Jag är påläst och förberedd med exempelvis mat, utrustning och kläder efter väder.

Vi tar alla ansvar, delar våra styrkor och hjälps åt där vi är mindre bra.

Vi ger varandra återkoppling och är alltid en bra kompis.

Säkerhet

Vi har en nollvision för tillbud och olyckor och arbetar ständigt för att undanröja alla eventuella risker.

Båtar, utrustning och anläggningen skall alltid vara i bra skick.

Våra tränare och ledare har mandat att ställa in en träning eller tävlingar om vädret är riskabelt.

Jag känner tillit till de som fattar beslut - om jag inte kan göra det säkert, gör jag det inte.

Våra målsättningar

 

  • Skapa en bredd med många nya blandat med erfarna seglare i klubben med professionell träning och god kamratskap.
  • Skapa en stark lagkänsla i klubben genom att få med många seglare i olika lagseglingar och i Lilla Tjörn Runt. 
  • Klubben ska vara representerad på nationella och internationella mästerskap för Zoom8 och Optimist.

 

Träning och andra frågor som rör jollesegling sköts av Jollefunktionen bestående av ett antal föräldrar och leds av styrelsens jolleansvarig, Patrik Johansson.

 

Vår uppgift är att planera och arrangera klubbens alla träningar och interna tävlingar för våra jolleseglare under året. Vi har även hand om planeringen av seglarskolan och funktionens utbildningsprogram. Under vår och höst ordnar vi, i samarbete med ungdomsvänliga klubben, olika typer av läger och aktiviteter för jolleungdomarna samt prova-på-dagar för skolorna i kommunen.


Sjöbusar

En nybörjargrupp för de allra minsta barnen i ungefärliga åldrar 4-5 år. Vi provar på att segla 2-krona tillsammans med andra barn, leka nära vattnet, busa och gå på skattjakt.

 

Sjörövare

En nybörjargrupp för barn i ungefärliga åldrar 5-7 år.  seglar barnen både 2-krona och optimist.
Ingen tidigare segelbåtsvana krävs.

Optimist nybörjare och fortsättare Grön/Blå

En nybörjare grupp för dig som deltagit i din första seglarskola, varit med som Sjörövare eller seglat lite hemma. Fokus ligger på att behärska de olika segelsätten och att lära sig styra. Vi seglar mestadels klubbens egna båtar. Det går utmärkt att ta med egen båt.

Tvåkrona

Fortsättningsgrupp för dig som gått grön grupp och behärskar de olika segelsätten i upp till 4-5 m/s.
Fokus ligger på att utveckla kunnandet i att framföra båten, lära sig kappsegling och lära sig trim.
Målet är att medverka vid lokala tävlingar så som Liros Cup och Lilla Tjörn Runt.  Det går att låna klubbens båtar, men egen båt är en fördel för den långsiktiga utvecklingen och möjligheten att kappsegla.

Kappsegling - Röd

Fortsättningsgrupp för dig som behärskar båten i vindar över 4-5m/s och som siktar på att kappsegla både regionalt och nationellt. Fokus ligger på att utvecklas inom kappseglingen och som en medlem i laget team StSS. Du har egen båt och siktar på att segla under stora delar av året.

 

Zoom 8 och ILCA

Träningsgrupp för dig som seglar Zoom 8 och ILCA. Fokus ligger på att lära sig kappsegla Zoom 8 och ILCA och utvecklas som en medlem i laget team StSS. Du har egen båt och siktar på att segla under stora delar av året.