Säkerhet

 

Säkerhet

Säkerhet under Tjörn Runt

Som vanligt kontrollerar vi säkerhetsutrustningen enligt regel 2c (se inbjudan). Kolla att du uppfyller dessa krav!

VHF

Om du har tillgång till en VHF är det bra att ha med denna också.

Lanternor

Lanternor skall vara tända från skymning gryning i skärgårdsområden.

Segelbåt under 7 meter

Segelbåt under 7 meter som seglar, bör föra sida och akterlanterna om det är praktiskt möjligt (med tanke på batteriladdning), men det räcker även med en elektrisk lampa med vitt ljus. Sistnämnda ljus måste visas i så god tid som möjligt för att undvika kollision.

Segelbåt under 12 meter

Segelbåt under 12 meter som seglar, skall antingen föra sidolanternor som syns minst 1 sjömil och akterlanterna som syns minst 2 sjömil, eller en sammansatt lanterna i masttoppen som visar rött/grönt och vitt ljus.

Segelbåt 12-20 meter

Segelbåt mellan 12 och 20 meter som seglar, som ovan, men samtliga lanternor skall synas minst 2 sjömil.

Krav på flytutrustning

Tävlande ska ha på sig personlig flytutrustning när båten har lämnat land, utom vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när man befinner sig under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning.