Tjörn runt

Foto: Gunnar Rådh
        1:a fototävlingen 20201:a fototävlingen 2020, Gunnar Rådh.

Välkommen till kappseglingen Tjörn Runt by COWI som firar 60 år! 

Årets upplaga av Tjörn Runt by COWI seglas lördagen den 19 augusti 2023.

Den 60:e upplagan av Tjörn Runt by COWI seglas medsols med start i Stenungsund och mål utanför Skåpesund på Stigfjorden. Vi seglar på en bana, den traditionella Tjörn Runt banan.

För att göra det möjligt för fler att delta i Tjörn Runt by COWI kan deltagare som inte har ett mätbrev delta i Cruising klassen. Deltagarna seglar på Tjörn Runt Classic banan, får en egen resultatlista men ingår inte i totalresultatet.

Vi seglar medsols runt Tjörn med start på Askeröfjorden och mål på Stigfjorden.

Vad är Tjörn Runt?

Tredje lördagen i augusti genomförs alltid Tjörn Runt. Segeltävlingen där olympiamästare och familjeseglare samsas på samma ‭‭och tävlar under lika villkor. Rundningsmärket är ön Tjörn på Västkusten.

Tjörn Runt arrangeras av SSS Arrangemang AB, på uppdrag av Stenungsunds Segelsällskap. SSS Arrangemang AB är ett av Stenungsunds Segelsällskap helägt aktiebolag.