Tjörn runt-banan

Tjörn Runt by COWI seglas på en bana. Starten sker på Askeröfjorden utanför paviljongen på Stenungsön. Målgång sker i Stigfjorden väster om ön Y kullen

Banbegränsningar

I sundet mellan Kårevik på Tjörn och St. Dyrön vid utloppet på Hakefjorden ligger en rapporteringstation som ska passeras.

En mellantidsstation ligger vid inloppet till Stigfjorden i sundet mellan Vannholmen och Lyr.

Banbegränsning gäller under klädesholmens bro

Banbegränsning gäller mellan ön Snugge och svart/vit kumel

Banbegränsning gäller i sundet mellan Björholmen och Vannholmen.

Avkortad bana

Vid avkortning av banan kommer mellantidsstationen att vara målgång. Vid avkortning markerar tävlingsledningen med flagga S på ön Vannholmen, vid inloppet till Stigfjorden samt på mellantidsstationen, som då blir målfartyget, i sundet mellan Vannholmen och Lyr.