Åskådarplatser

Här får du som är åskådare värdefull information och tips som kan göra ditt deltagande i Tjörn Runt både lättare och roligare.

Följ båtarna runt Tjörn
Det är den traditionella banan runt Tjörn för alla deltagare som seglar Tjörn Runt Classic och Tjörn Runt Cruising. De som seglar double-handed startar i en egen gemensam start. Mellantider för samtliga deltagare rapporteras vid Vannholmen (för de som passerar innan kl 21) vid inloppet i Stigfjorden. Du hittar resultaten på www.stss.se

Här får du tips om bra platser där du följa årets upplaga av Tjörn Runt by COWI.

Starten
Starten är på Askeröfjorden, strax norr om Tjörnbron. Du hittar bra åskådarplatser från Stenungsön (1), Almön (2) och utmed hela Hakefjorden, exempelvis Låka badplats vid Höviksnäs (3).

Tjörn
Tjörn Runt by COWI bevakar du bäst från klipporna eller från båt. Om du väljer att titta från en egen båt så tänk på att hålla avståndet till deltagarna eftersom svall från motorbåtar stör samt att respektera fartgränserna. Det finns flera utsiktsplatser på land som de tävlande passerar förbi.

Vid Tjörns södra udde samlas hela tävlingsfältet mellan Dyrön (4) och Rönnäng (5) så då kan det passa att även se båtarna från Kårevik (6), Tjörnehuvud (7) eller Åstol (8).


Du kan även se en del båtar från västra delen av Klädesholmen (9) om båtarna väljer att passera det trånga sundet innanför Äggskär (10). I Kyrkesund (11) kan du se båtarna på riktigt nära håll och där har vi även vår speaker stationerad.

Vid Ängeviken (12) kan du se båtarna från bryggan. Efter inloppet till Stigfjorden är bra platser exempelvis Björholmen (13). Vid Vannholmen (14) är det mål om vi måste korta banan på grund av för svaga vindar.

Målet
Målet är på Stigfjorden, väster om Skåpesundsbron (15). Tyvärr kan du inte följa målgången från land utan kan bara se den med båt.

Nyhet! Trackling
Nu finns möjlighet att följa seglingarna via Trackling, ett digitalt verktyg som gör att man kan följa kunna följa, de deltagande båtar som installerat appen, digitalt. Vi har lagt upp trackingen startgruppsvis.

Seglarna använde en mobilapp för att sända sin position. Vill man som åskådare följa båtarna under tävlingen går man in på en hemsidan och väljer rätt startgrupp (första siffran i startnumret). 

Här hittar du länken till trackingen för Tjörn Runt by COWI