Starten

Hur starten går till på Tjörn Runt

Starterna i Stenungsön Runt, Lilla Tjörn Runt och Tjörn Runt by COWI sker enligt en viss ordning där olika flaggor och signaler berättar när deltagarna startar och hur långt det är kvar till start

I Stenungsön Runt och Lilla Tjörn Runt är deltagarna indelade i startgrupper efter vilken jolle de seglar. Seglar de optimist är det även olika startgrupper beroende på vilket år optimistseglarna är födda.

I Tjörn Runt by COWI är deltagarna indelade så att deltagare med samma båttyper eller båtar som seglar ungefär lika fort är samlade i startgrupper. Deltagarna i Curising-klassen har en egen startgrupp oavsett vilken båttyp de seglar.

Deltagar- och startlistor

På webbplatsen hittar du alla som är anmälda. Där hittar du även de olika startgrupperna och kan se när din favoritdeltagare startar. Det finns även förtryckta startlistor på Race Center som du kan hämta dagen innan respektive kappsegling.

Stenunsön Runt och Lilla Tjörn Runt

Starterna är vid StSS brygga, mitt emot Stenungsbaden, mellan två röda flaggbojar. 

Starförfarande

10 minuter före start: startgruppens färgade flagga upp + 1 skott

5 minuter före start: signalflagga I upp + 1 skott

1 minut före start: signalflagga I ner + 1 ljudsignal

Start: startgruppens färgade flagga ner.

Startskott är varningsskott för nästa start och startgruppens färgade flagga hissas då.

Tjörn Runt by COWI

Startlinjen för Tjörn Runt by COWI på Askeröfjorden, norr om Tjörnbron, mellan en röd flaggboj och en startbåt med orange flagga. Första start kl. 09:00 och därefter med 10 minuters mellanrum. Startförfarandet inleds alltså kl. 08:50.

Startförfarande

10 minuter före start: startgruppnummer upp + 1 skott

5 minuter före start: signalflagga I upp + 1 skott

Start: signalflagga I ner, startgruppsnumret ner + 1 skott

Startskott är varningsskott för nästa start och startgruppnummer för denna start visas då.