Startgruppsfördelning

 

Följ länkarna för att se vilka dina medtävlande är.

Classic banan

Länk till Startlista Tjörn Runt by COWI 2023 

Cruising-klassen

För att göra det möjligt för fler att delta finns det nu en Cruising klass för deltagare utan mätbrev eller som saknar medlemskap i en segelklubb. I Cruising-klassen beräknas en en korrigerad tid utifrån ett handikapptal, men tiderna räknas inte in i totalresultet för Tjörn Runt by COWI. Deltagarna seglar Classic banan.

Länk till StartlistaTjörn Runt by COWI Cruising 2023