Johan Davidsson

Foto: Joakim Kling
        Den vinnande besättningen Classic banan 2017 med Johan Davidsson, Håkan Häggström och Christer Ek.

Foto: Joakim KlingDen vinnande besättningen Classic banan 2017 med Johan Davidsson, Håkan Häggström och Christer Ek.

Övning ger färdighet

 

Johan Davidsson, vinnare Classic banan 2017

Hur gör man för att vinna Tjörn Runt? Se till att båten är redo för kappsegling och att du har seglat många kappseglingar med den besättning som du väljer att segla med.

Och Johan Davidssons besättning har seglat tillsammans länge. De känner varandra sedan slutet av 1970-talet, då var det optimistjolle och vindsurfingbrädor i Rådasjön som gällde. Christer Ek och Johan började gasta tillsammans 1987 medans Håkan Häggström nästan är som ny då han kom med hösten 2002.

– Utan Håkan och Christer blir varken detaljerna eller helheten rätt. Att segla tillsammans har fallit sig naturligt eftersom vi har kul ombord och de är lika måna som jag att göra sitt yttersta, berättar Johan Davidsson.

Flerfaldig startgruppsvinnare

Det har blivit 19 starter i Tjörn Runt för Johan med både Smaragd, H-båt och X-79.

– Smaragd är den båt jag tycker är roligast att segla för den kryssar extraordinärt bra och passar besättningen och mig. Den tillåter att vi tillfälligt har en man i lä för att kolla focken på kryssen, rigg och skotsystem inbjuder till finlir. Att vi kan segla på tre medför ett klart bättre engagemang än om vi hade seglat båten på fem. Med Smaragden SWE-11 har min besättning och jag varit med i Tjörn Runt sedan 2003. Men vi höll nästan på att missa ett år när båttransporten från Åkersberga strulade, fortsätter Johan.

Johan har inte koll på hur många startgruppsegrar det blivit och framhåller att de seglar för att det är kul och inte för att fylla prishyllan eller meritlistan. Men en titt i resultatlistorna visar startgruppssegrar med Smaragden åtminstone 2006, 2007, 2009, 2011 och 2014. Så övning ger färdighet.

– Startgruppsvinster är alltid kul och vi ser dem som det mest rättvisa måttet på om vi seglat bra eller inte. Men att vinna Classic-banan är klart roligare. Hur startgruppen placerar sig totalt beror nog allt oftare än vi önskar på vinden, säger Johan. Johan minns några år då flera av Smaragderna seglade med genua; i den lätta vinden och med det ganska smala men djupa skrovet dansade de fram.

Flyt och erfarenhet

Och startgruppssegrarna har Johan delat med främst Emil Sandberg, som tog hem segern på Classicbanan 2016.

– Den räven kan segla! Vi är goda vänner sedan 1980-talet och har genom åren kamperat ihop en hel del på olika SM och vid transport av båt. Det gladde mig rejält att han vann samtidigt som jag tjurade ett bra tag då jag inte vågade följa hans initiativ att segla på Hakefjordens mitt. Det är inte första gången Emil och besättning har tagit den vägen, vissa år går det si-så-där och vissa år går det helt otroligt bra, berättar Johan.

Och 2017 gick det också bra för Emil Sandberg besättning innan Johan valde ett annat spår på Hakefjorden.

– Vi vann starten i den klunga som startade vid lovartsmärket. Då Smaragden seglar lika högt i vind som den mest moderna båt i samma startgrupp klarade vi att hålla vårt spår och därmed kunde vi segla i fri vind till en bit söder om Brattön. Vi hade nog en hel del flyt med vinden under bron. Utifrån hur lite vind de som startade före oss hade på Tjörnsidan av Brattön valde vi att gå öster om ön, berättar Johan.

– På Hakefjorden kryssade vi bra och undvek länge Tjörnlandet. Vi seglade klart snabbare än en hel del större båtar som inte verkade ha koll på vindskiften och som inte tog den höjd de borde kunna ta i den friska vinden. Trots att Smaragden är en tung båt bör man på en hård kryss peka högt, den fart vi förlorar med mindre tryck i seglen vinner vi i minskad avdrift och att vi pekar högre. Länsen i Stigfjorden gick utan dramatik eftersom vi seglar SRS med en smalare spinnaker och som är klart trevligare än den som vi använder på entypseglingar, avslutar Johan.

Håller på traditionen

Vad tycker då Johan om Tjörn Runt? Johan är en av dem som tycker att det är synd att det åter är två klasser och numera med två olika banor. Men Johan framhåller att det är en fin segling i ett gott sällskap som innebär att ha roligt. Det är också utmanande, ibland allt för klurigt och i lätt vind långt. Så Johan med besättning håller på traditionen och vi kommer att se dem på startlinjen i jakten på bäst läge.

Den vinnande besättningen Tjörn Runt by COWI 2017 Classic

Johan Davidsson, Christer Ek och Håkan Häggström. Christer är minnet ombord och den som fokuserar mest på focken. Håkan kör spinnaker och backstag, tänker mest strategiskt av oss tre och ser till att helheten fungerar.

Älvan är från 1977 och var en erkänt snabb Smaragd som Johan tog över 2000. Sedan dess har den fått invändiga förstärkningar och roder och köl har finjusterats.