Nyheter

Årsmötet 2007 genomfört

  • 27 feb 2007

I samband med StSS årsmötet den 21 februari inleddes en ny ordning och en gammal fördes åter in i stadgarna.

Segling, TV och Tjörn Runt

  • 13 feb 2007

Det har funderats en hel del sedan vårt semiarium om Tjörn Runt på Båtmässan. Synpunkter har lyfts på bl.a. blur.se och regatta.nu. En del av synpunkterna som fördes fram gick stick i stäv med varandra, men det är bra att de ventilerades. Det framfördes bland annat synpunkter på dålig TV-bevakning. Läs Åke Fredrikssons, programledare i flera av de TV-sändningar som gjorts kring Tjörn Runt, funderingar.