Nyheter

Extra arbetsdag lördag den 29 november kl. 10

  • 19 nov 2014

Skicket på våra bryggor är dåliga och för att säkra två av dem måste vi ta till en extra arbetsdag lördag den 29 november. Samlig kl. 10 i klubbhuset. Vi behöver vara minst sex personer som hjälper till!

Nu tar vi nya tag i Jollefunktionen

  • 15 nov 2014

Idag har vi väckt liv i vår Jollefunktion! Ett peppat gäng föräldrar tillsammans med vår ordförande och kassör samt träningsansvarig Liselott hade ett positivt möte inför 2015.