StSS får medel från Jerringfonden

  • 4 jan 2010

Styrelsen för stiftelsen Sven Jerrings fond tilldelade vid sitt sammanträde den 8 december 2009 segelsällskapet 20 000 kr.

Pengarna utdelas som ett verksamhetsanslag avseende anordnande av seglarläger för funktionshindrade barn/ungdomar. Pengarna kommer till god nytta för vår Accessgrupp i samband med 2010 års seglarläger.

Anslag ur Jerringfonden kan beviljas föreningar, organisationer, skolor och institutioner vars verksamhet omfattar fysiskt och/eller psykiskt missgynnade barn under 18 år. Verksamhetsanslagen delas ut som ett sätt att ”sätta guldkant” på barnens tillvaro.

Läs mer om Jerringfonden.

Läs mer om Accessgruppen.