Rättelse/upprättelse om användning av Marie Larssons bild

  • 2 feb 2014

Vi har på webbplatsen använt en av vinnarbilderna i 2013 års fototävling på ett felaktigt sätt och har ombetts av fotografen Marie Larsson att göra en rättelse.

Under perioden 2014-01-29 kl. 22:23 till 2014-01-30 kl. 20:59 använde vi Marie Larssons bild som grund till vår nya topplogga utan att fotografens namn syntes. Topploggan är nu omgjord med en ny bild av en annan fotograf.

Under perioden 2014-01-29 kl. 12.00 till 2014-02-02 kl. 09:15 framkom inte fotografens namn på skärmdumpen av Skeppets 1/2014 framsida. Skärmdumpen är nu kompletterad med Marie Larssons namn.