Vad har hänt efter seminariet om Tjörn Runt 2007 på Båtmässan?

  • 3 mar 2007

Det var många av er seglare som slöt upp när StSS bjöd in till seminariet om Tjörn Runt på Båtmässan i februari 2007. Hela 130 intresserade hade anmält sig för att delta i diskussionen om hur vi kan förändra Tjörn Runt för att locka fler seglare. Från StSS sida vill vi nu svara på många av de frågor som ställdes och idéer som lämnades.

Vi har även med stort intresse tagit del av de debatter som förts på bl.a. www.blur.se och www.regatta.nu. Det har även skrivits om seminariet och diskussionerna i lokalpressen samt i tidskriften Segling. De synpunkter som har förts fram (både på seminariet och via bloggarna), men som vi inte gör något åt i år, har vi kvar i vårt fortsatta arbete.

1.    Vi kommer att behålla 12 startgrupper under 2007.

2.    Vi kommer aktivt att arbeta utifrån att dela in de anmälda båtarna så att startgrupperna blir så optimalt sammansatta som möjligt.

3.    Vi kommer inte att skapa helt egna starter för entyp.

4.    Vi inför entypsklasser som startar i de ordinarie startgrupperna. Antalet anmälda måste vara 20 (inte som tidigare sagt 25) för att en vinnare skall kunna utses i entypsklassen. En separat resultatrapportering sker per entypsklass.

5.    Vi kommer att kontakta klassförbunden för att informera om entypsklasserna och för att få deras hjälp att samla minst 20 båtar.

6.    Vi har flyttat fram första start till kl. 08:20.

7.    Vi kommer att korta tiden mellan starterna till 6 minuter. De nya starterna blir därmed 08:20, 08:26, 08:32, 08:38, 08:44, 08:50, 08:56, 09:02, 09:08, 09:14, 09:20 samt 09:26.

8.    Vi ändrar straffet vid tjuvstart till 5 procents tillägg på seglad tid.

9.    Vi kommer även 2007 att prova med SMS rapportering av passeringstider.

10. Vi kommer att hålla fast vid LYS.

11. Vi kommer att försöka underlätta för de seglare som inte har LYS brev genom att förmedla kontakter till kunniga seglare och segelmakare som kan bistå med hjälp.

12. Vi har inlett en dialog med flera av de ”nya” båttillverkarna för att de skall bistå sina köpare med mätuppgifter.

13. Vi kommer att öppna för att seglare utan LYS kan segla i en egen ”cruising” startgrupp. Deltagarna kan segla om startgruppsvinst men inte totalvinst.

14. Vi kommer inte att ha differentierade anmälningsavgifter.

15. Vi har flyttat målet en liten bit ut i Stigfjorden.

16. Vi har gjort en banbegränsning så att alla båtar kommer att segla genom stora sundet vid inloppet till Stigfjorden.

17. Vi kommer inte att genomföra några fler begräsningar eller ändringar av banan.

18. Vi har satt sista målgångstid till kl. 22:00 avsett om det är avkortad bana eller ordinarie målgång. Avkortad bana kommer att meddelas seglarna i god tid.

19. Vi kommer att arbeta för att Tjörn Runt skall bli ett så bra arrangemang som möjligt. Vi har en pågående dialog med kommunledningen i Stenungsunds kommun om bl.a. gästhamnen i Stenungsund och hoppas på en givande dialog med Stenungsunds köpmän.

20. Ringside TV (fd. TVFyrstad) kommer att sända Tjörn Runt programmet i TV8 söndagen den 19 augusti kl. 19:00 med repris följande söndag.

21. Vi kommer att ha en prisutdelning för startgruppsvinnarna, entypsklassvinnarna och lottpriserna på söndagen den 19 augusti kl. 10:00.

Vi är väl medvetna om att vi inte kan tillfredsställa allas önskemål, men det finns en vilja att successivt ändra det vi kan styra över. Varmt välkomna till Tjörn Runt 2007

 

Nedan kan du ta del av den informationen som gavs under seminariet, Hans Oskarsson presentation, ett referat av allt som sades och även StSS svar på de frågor som ställdes och idéer som lämnades.

Kvällens program TjR seminarium Båtmässan 2007 (498 kB)
Anders Thoréns om Nyheter TjR Båtmässan 2007 (483 kB)
"Lyckan är att vinna Tjörn Runt" Bilder TjR Båtmässan 2007 (1600 kB)
Referat TjR Båtmässan 2007 (48 kB)
Svar TjR Båtmässan 2007 (102 kB)

"För fulla segel", forograf Lars Nählstedt
4:e pris fototävlingen 2006