Ordförandens summering på vårkanten 2007

  • 11 mar 2007

Hej alla kära läsare av vår hemsida! Ett nytt verksamhetsår har inletts och våren står för dörren. StSS har haft sitt årsmöte och flera stora förändringar har beslutats. Den gamla styrelsen kvarstår i stort sett intakt efter ett mycket lyckat 2006.

Carin Kling har lämnat oss i styrelsen men fortsätter aktivt som informationsansvarig och som Skeppet- och stss.nu redaktör. Camilla Rolfsman går in som ledare för Information och Marknadsföring. Camilla har tidigare erfarenhet av klubben och har suttit med i IoM, 2005 var hon KY-praktikant i Tjörn Runt. Lennart Larsson är ny i styrelsen och blir Cateringansvarig. Dessutom förändras funktionerna enligt följande:
 

Vi tydliggör våra fyra funktioner Jolle, Kölbåt, Cruising och Tjörn Runt och benämner dem ”kärnfunktioner”. Dessa funktioner blir i stort sett intakta bemanningsmässigt. De övriga funktionerna kommer att kallas ”servicefunktioner”r: Material o Anläggning, Catering och Information och Marknad. Dessa tre funktioner bemannas nu med representanter från kärnfunktionerna men med en ordförande som också sitter i StSS styrelse. På detta sätt tror vi att vi uppnår den mest optimala styrningen i funktionerna och där kärnfunktionerna på bästa sätt kan styra verksamheten i servicefunktionerna. Dessutom finns enmansfunktioner i följande servicefunktioner: Tävling, Ekonomi, Bemanning & Utbildning och Sekreterare.

 

I arbetet som gamla styrelsen genomfört under 2006 ligger också en hel del förändringar av verksamheten som sammanfattats i 17 ”Prioriterade åtgärder”. Av dessa är åtta i stort sett genomförda och resterande nio åtgärder arbetas nu med för att få klara under våren. Bl.a. har ett omfattande arbete genomförts med en dokumentation av hela verksamheten och där funktionsbeskrivningar och regler finns nedskrivna. Vad som återstår är att klargöra hur dokumentationen distribueras och att klargöra rutiner och ansvar för uppdatering. Inom en månad skall detta paket finnas tillgängligt för alla medlemmar i pärmar i klubbhuset och på hemsidan.

Förberedelserna för att dra igång årets seglingssäsong pågår för fullt. Båtarna börjar bli klara och några sjösätts nästa lördag för att vara följebåtar för jolleträningen. Det går dessutom väldigt fort mot vår första stora tävling SSECS/SSOCS/SSZCS som vi kommer att genomföra helgen 14-15 april.

 

Vårt kära Tjörn Runt jobbas det hårt med för att anpassa till inkomna synpunkter från seglarna efter den stora ”hearing” som genomfördes under Båtmässan och där 130 seglare hörsammade vår inbjudan att lyssna och komma till tals. Denna debatt har sedan fortsatt i blur.se och i regatta.nu och Tjörn Runt-gruppen är inte klara ännu med de förändringar som aviserats. Det kommer att dröja tills vi trycker ”Inbjudan” innan all är fastlagt. Man kan dock konstatera att synpunkterna kring Tjörn Runt går mycket isär och det som en seglare tycker är bra delas inte av alla. Därför är det lätt att hålla kvar mycket av det som visat sig vara Tjörn Runt skall bibehållas men med varsam hand justeras mot förändringar åt det bättre.

I Tjörn Runt pågår också en utveckling av dataprogrammet som i samarbete med KNS utvecklats och nu anpassats till Tjörn Runt. Detta gjordes redan förra året men anpassas nu ytterligare och med förenklade betalningsrutiner via webben.

 

Med denna lilla sammanfattning av vad som händer i klubben finner jag att det händer mer än det gjort på många år och att vi i organisationen är beredda att göra förändringar. Vi har kritiserats för att vi är rädda för att göra ordentliga förändringar. Kanske det, men vi gör en hel del nu och är också måna om att inte förändra allt det som fungerar bra.

 

Ha det bra i vårsolen!

 

Lars Berglund

Ordförande

 

 

Så här ser organisationen ut grafiskt: