KM i kölbåtssegling denna lördag!

  • 19 sep 2007

Efter seglingarna samlas vi på klubben för enklare förtäring och social verksamhet. Övriga seglingsregler distribueras vid rorsmansmötet.

Starttid: Rorsmansmöte 09:00. Första start 11:00

Bana: Kryss / Länsbana, 4 st planerade. Sista seglingen har målgång vid klubben.

Banlängd: Anpassas, ca 40 min / segling.