Vad hände efter Kinaresan?

  • 8 okt 2007

18 oktober - Sjökapten Peter Kaaling från Stenungsund. Befälhavare på Ostindiefararen Götheborg. Samling i StSS klubbhus kl. 19:00. VÄLKOMNA!