Arkeologiska utgrävningar i Stenungsundstrakten, med viss marin anknytning

  • 20 okt 2007

1 november med Arkeolog Mattias Öbrink. Samling i StSS klubbhus kl. 19:00. VÄLKOMNA!