Styrande dokument

  • 22 okt 2007

Segelsällskapets hela verksamhet finns nu beskrivet i en sammanfattning vi kallat ”Styrande Dokument”. Syftet är att sätta vår bakgrund och nuvarande verksamhet på pränt för att underlätta arbetet både för nuvarande funktionärer samt att underlätta kontinuiteten i framtiden.

Ett inledande kapitel med en sammanfattning samt en innehållsförteckning gör det enkelt för dig att finna det område du vill veta mer om eller som eventuellt kan besvara din fråga. Där finner du för varje kapitel en ansvarig person som både skall hålla detta aktuellt samt kunna svara på dina frågor eller ta emot kommentarer.

I kapitel 1 finner du vår Vision, Organisation samt vad vi strävar efter. Sällskapet blir vad vi gör det till. Ditt engagemang är här av största vikt!

Vår Vision:

Stenungsunds Segelsällskap skall med stort engagemang skapa förutsättning för all segling på flera nivåer. Genom att utveckla våra seglare och funktionärer skapar vi gemensamt bra arrangemang och ett seglarcentrum.

Vår OrganisationTillsammans med:

Många medlemmar som tar aktiv del i de många göromålen för att alla våra aktiviteter i stort som smått skall fungera

Då får vi:

Fler aktiva medlemmar, bredare och roligare verksamhet som i sin tur leder till fler kappseglare och cruisingseglare på vattnet.