Svar till seglarna från Tjörn Runts tävlingsledning

 • 2 apr 2008

Stenungsunds segelsällskap har under två års tid haft en dialog med seglarna i kappseglingen Tjörn Runt för att få fram idéer och synpunkter som kan leda till att öka antalet deltagare. Under Tjörn Runt 2007 kunde vi se att trenden med minskat antal deltagare avstannade eftersom och låg i nivå med 2006. 80 seglare slöt upp på Båtmässan och inför det nya seglaråret. Tävlingsledningen för Tjörn Runt lämnar nu sina svar till seglarna.

Seminariet inleddes med att Lars Berglund, ordförande i Stenungsunds Segelsällskap, summerade de förändringar som genomfördes 2007 utifrån seglarnas synpunkter och idéer. Därefter berättade Anders Thorén, tävlingsledare för Tjörn Runt, om de förändringar som hittills beslutats inför 2008 års tävlingar.

Under den efterföljande debatten som Joakim Hermansson, chefredaktör på tidningen Segling, var moderator för ställdes många frågor. Tävlingsledningen har nu gått igenom frågorna och lämnar följande svar:

Om kappseglingen Tjörn Runt:

 1. Varför sätts startavgiften utifrån LYS, straffar snabbare och större båtar. Vore det inte bättre med startavgift efter antalet i besättningen?
  Svar: Lys är en klart definierad parameter vid anmälan. Därför har vi valt detta som ett sätt att skilja mellan större och mindre båtar. Tyvärr kan det slå fel i några enstaka fall.

 2. Hur har priserna satts?
  Svar: Vi vill premiera mindre båtar där vi har tappat flest. Samtidigt har vi justerat anmälningsavgiften så att totala intäkten till Tjörn Runt är i stort sett oförändrad.
 3. Kan ni inte erbjuda en ”prova-på-startavgift”?
  Svar: Anmälningsavgiften är en administrativ avgift som behövs för att finansiera tävlingen och är en låg avgift för seglaren. Hur avgör man när någon skall ”pröva på”. Vem är ny seglare? Vi har ingen registrering med personnummer!
 4. Varför flyttade ni målgången?
  Svar: Ger en mer rättvis och säkrare bana.
 5. Varför procenttillägg på tjuvstart?
  Svar: Ett önskemål från seglarna vilket ger mer rättvisa.
 6. Vore det inte bra att kunna presentera antal deltagare om de nu är de samma under alla år fast man seglar färre antal men större båtar? Bättre statistik över lag!
  Svar: Bra idé! Vi har dessvärre inte detta i vår statistik genom åren då vi aldrig begärt uppgifter om antal personer i besättningen. Vi ser över detta för framtiden.
 7. Kan ni inte samarbeta med tillfartsseglingarna så att man kan anmäla sig till dem direkt när man anmäler sig till Tjörn Runt?
  Svar: Vi samarbetar med tillfartsseglingarna men vill inte komplicera anmälan och betalning. Varje arrangör måste sköta anmälan och betalning.
 8. Varför måste man vara medlem i en SSF segelklubb för att delta?
  Svar: Så är de regler vi lever efter! Alla segeltävlingar är sanktionerade av SSF. ISAF regler gäller och där krävs att seglaren är ansluten till klubb tillhörande den nationella myndigheten (SSF).

Om SweLYS

Svar på dessa frågor: Då LYS hanteras av SSF hänvisar vi till senaste numret av ”Segling” där det är väl beskrivet om samarbetet mellan SWE och NOR LYS.

 1. Sätt lägre LYS på nyare båtar!
 2. Varför olika LYS i SWE och NOR?
 3. Hur är relationen mellan nya båttyper som kommit med i SWELys jämfört med nya båttyper som introducerats på marknaden?
 4. Måste det inte vara aktivitet från båtägarna att kontakta båtförsäljarna för att få mätbrev och uppgifter? Borde inte en tillverkare kunna se det som en konkurrensfördel?
 5. Varför inte hämta in mer data från NORLys där många nya båttyper finns som inte finns med i SWELys?
 6. Olika mätsystem för kappseglare och breddseglare för att underlätta?
 7. Borde man inte avskaffa gränserna mellan NOR, SWE och DEN för att underlätta för alla?

Vill du ta del av de olika powerpoint presentationerna från Båtmässan 2008? Följ länken till Paneldebatt om Tjörn Runt 2008