Ledarutbildning på Skota Hem

  • 4 maj 2008

Under helgen 26-27 april genomfördes en specialistledarutbildning för barn med funktionshinder tillsammans med Skota Hem vid KSSS i Saltsjöbaden. Från StSS medverkade Lovisa Ekdahl, Carl Törneman, Åsa Brännman samt Karolina och Sofia Berglund.

Den två dagar långa utbildningen bestod av teori kring olika funktionshinder och pedagogik varvat med förläsningar från seglare med olika typer av funktionshinder och många praktiska övningar i hur man hanskas med denna målgrupp. Under helgen gavs det även möjlighet till att prova på olika båttyper speciellt anpassade för seglare med funktionshinder.

Första dagen inleddes med fika där vi kursdeltagare fick möjlighet att lära känna varandra. Därefter ägnades förmiddagen åt mycket terori kring olika typer av funktionshinder och vad de innebär i fråga om segling samt vilka båttyper som används inom denna typ av segling. Vi fick även lyssna till två föreläsare som berättade om sina funktionshinder och hur det påverkar dem i seglingen. Vi kursdeltagare fick sedan genomföra olika typer av praktiska övningar i hur man hanskas med bl.a. blinda seglare och hur man kör rullstol på bästa sätt. Vi fick även lära oss hur man lyfter rörelsehindrade personer i och ur båtarna med hjälp av sele och kran.

Efter lunch var det dags för segling! Vi fick prova på tre olika båttyper som används av Skota Hem i deras verksamhet. Båtarna var 2,4 mR, Sonar och Access-jolle. 2,4 mR och Sonar är paralympiska klasser och är båda kölbåtar. Access (som StSS är påväg att köpa in) är en liten jolle vars uppbyggnad är anpassad så den skall vara lätt att segla för vem som helst, b.la. sker styrningen med hjälp av en joystick.

Dag två bestod avmycket teori kring hur man anpassar pedaogiken för målgruppen och vad man bör tänka på när man är ledare för barn eller vuxna med olika typer av funktionshinder. Vi lärde oss även hur man klassificerar seglaren utifrån hur svåra funktionshinder personen har. Som en rolig grej fick vi även lyssna till en föreläsning av Bigritta Jacobsson som skall segla Paralympics tillsammans med Carl-Gustaf Fresk i Peking i år. Som avslutning på kursen ägnades eftermiddagen åt ännu mer segling i det fina vårvädret!

Sammanfattningsvis en mycket lärande kurs där man som ledare fick se många nya perspektiv på seglingen och där det kläcktes nya idéer kring hur StSS satsning på segling för funktionshindrade kan utvecklas!

Hälsningar Carl T