Pris till StSS seglare

  • 24 nov 2008

På Västkustens Seglarförbunds årsmöte lördag 22 november delades priser ut till seglarna i Yking Cup 2008.

Karl-Melker Oskarsson och sonen Henrik var på plats och mottog vandringspris och plaketter för sin vinst i Nord Cupen, klass A.

Karl-Melker seglar ju som alla vet en Accent från 70-talet med stor framgång, bl.a. totalvinnare i Tjörn Runt 2006.

Grattis!