Renovering av klubblokalen

  • 6 mar 2009

Begränsad tillgång till klubblokalen vecka 11 till 15.

Under tiden fr.o.m v. 11 till v. 15 kommer vi att måla tak och väggar i klubblokalen. Därefter (prel.v.14) kommer ny matta att läggas in.

Av denna anledning kommer vi att ha begränsad tillgång till lokalen. Viss uthyrning av lokalen är bokad men ingen ytterligare uthyrning kommer att ske före Påskhelgen.

Interna möten på kvällar kan hållas i lokalen men får ske i lokalens skick.