Lyckat Ungdoms SM i matchrace

  • 27 sep 2010

Nu är Ungdoms SM i match racing avslutat och arrangemanget fick mycket lovord från seglare och förbund.

 Prestationerna från våra egna seglare var mycket fina. Den friska byiga vinden gjorde att de äldre besättningarna hade en fördel. Trost det hade vi ett lag i finalseglingarna ( Clara, Karl och Emmelie). Att kunna genomföra så många matcher under 2 dagar ställer stora krav på klubben. Tävlingsledningen tackar alla inblandade funktionär för en utmärkt insats. När det gäller seglingsresultaten läs mer på SSF’s hemsida

http://www.svensksegling.se/SSFTavlingar/UngdomsSMMatchRace/Nyheter/Lyckadstartfornytavling/