Årsmöte 24/2

  • 30 jan 2011

Kallelse till Årsmöte i Stenungsunds Segelsällskap. Alla medlemmar kallas härmed till Årsmöte i Stenungsunds Segelsällskaps klubblokal på Nösnäs torsdagen den 24 februari 2011kl. 18.30.

Motioner till årsmötet skall vara inlämnade till kansliet senast den 3 februari 2011.
Dagordning finns fr.o.m. 25 januari på StSS hemsida och i klubbhuset. Handlingar inför Årsmötet finns tillgängliga i StSS klubbhus fr.o.m. 15 februari 2011.

Välkomna!