Startlistor Lilla Tjörn Runt

  • 17 aug 2011

Antal anmälda är nu ippe i 283 båtar och indelningen i startgrupper är klar.