Träna inför Lilla Tjörn Runt den 10 augusti

  • 4 aug 2014

På Stenungsöregattan får optimistjollar och zoom8 ett gyllene tillfälle att testa vatten, vind och strömförhållanden inför Lilla Tjörn Runt.