Ändring av seglingsföreskrifterna nr 1 Tjörn Runt by COWI

  • 15 aug 2014

Tävlingsledningen för Tjörn Runt by COWI har anslagit ändring av seglingsföreskrifterna nr 1. För att ge en bättre service till er seglare publicerar vi den även på www.stss.se och facebook.com/tjornrunt.

Ändring av seglingsföreskrifterna nr 1

Punkt 11e) Båt som inte passerat startlinjen inom 10 minuter efter startskott kommer att få DNC som resultat.

Sid 11 Program) Start 6 kl 0930 skall vara Kölbåtar Lilla banan

Anslagen Race Center Fregatten 2014-08-15 kl 21:30