Extra arbetsdag lördag den 29 november kl. 10

  • 19 nov 2014

Skicket på våra bryggor är dåliga och för att säkra två av dem måste vi ta till en extra arbetsdag lördag den 29 november. Samlig kl. 10 i klubbhuset. Vi behöver vara minst sex personer som hjälper till!

Lars Andersson har förberett en del material (tack för det) som ska monteras.

Sedan förra arbetsdagen har vi också kvar att lyfta/demontera några Y-bommar.

För att säkerställa att vi hinner bör vi vara minst 6 st personer. Och ju fler vi är desto snabbare går det!