Kallelse till årsmöte 17 februari kl. 18:30

  • 14 jan 2015

Alla medlemmar, unga som gamla kallas härmed till Årsmöte i Stenungsunds Segelsällskap.

Samling blir även i år på Stenungsbaden Yacht Club där det bjuds på Pytt i Panna.

Datum: tisdagen den 17 februari 2015

Tid: kl. 18.30

Motioner skall vara inlämnade senast 26 januari 2015.

Agenda för mötet kommer att finnas på klubbens hemsida www.stss.se från och med 18 januari 2015.

Handlingar för årsmötet kommer att finnas tillgängliga i StSS klubbhus den 10 februari 2015

Varmt välkomna

Styrelsen i Stenungsunds Segelsällskap