Ordförande har ordet, januari 2015

  • 14 jan 2015

Så har årets första styrelse möte avverkats. En ny start på ett nytt år med massor av möjligheter. Detta styrelsemöte hade vi också tillsammans med styrelsen för SSS Arrangemangs AB.

Denna gång handlade det om arbetet med våra gemensamma värderingar. December och januari är ju de månaderna då övriga aktiviteter ligger lågt vilket gör det till ett bra tillfälle att fokusera på annat som är viktigt.

Ekonomi och Budget

Snart får vi årsredovisningen och då ser vi hur det har gått 2014 men som jag sagt tidigare så ser det riktigt bra ut. Högre kostnader än 2013 men avsevärt högre intäkter vilket bland annat beror på att Jolle och seglarskolan där vi haft rekordmånga deltagare.

Budgeten 2015, som kommer att färdigställas till årsmötet, ser ut att ge ett överskott.

Vision, mål och värderingar

Det mesta tiden på styrelsemötet la vi på klubbens arbete med värderingar. Vi har sedan två år arbetat med att ta fram och förankra mål och värderingar och nu har vi verkligen kommit en bra bit på väg. Vi har satt samman ett dokument där vi kopplar ihop klubbens vision, mål och värderingar för att få en röd tråd genom hela organisationen och våra medlemmar. Det skall sitta i ryggraden hos oss alla och allt vi gör skall speglas av detta. Vi kommer även att koppla detta till klubbens långtidsplan så att de olika beslut styrelsen fattar är i linje med klubbens vision, mål och värderingar.

Vi behöver nya krafter i styrelsen!

Vi närmar oss årsmötet och vi har några vakanser vi behöver fylla; kassör och crusingansvarig är två ledamöter som vi söker med ljus och lykta efter. Vi hoppas att någon av er vill bidra till klubbens utveckling. 2015 kommer att bli ett spännande år med många nyheter och utmaningar.

Vi har även en stundande Båtmässa där vi behöver hjälp i vår monter, hör av er till Carina på kansliet om ni vill få en chans att tillbringa lite extra tid på mässan första veckan i februari

På återhörande i februari efter vårt nästa styrelsemöte. Ha det riktigt bra till dess.

Olof Beckman
Ordförande

PS. Ta en extra titt i ST-tidningen den 28 januari. Då hittar du vår klubbtidning Skeppet som bilaga full av information om klubben och framför allt Tjörn Runt!