Ordförande har ordet, Skeppet 1/2015

  • 28 jan 2015

2014 har kommit till ända och 2015 är fortfarande ungt. Jag hoppas ni alla har haft en riktigt bra ledighet och att alla batterier är laddade inför en ny säsong. Det gångna året går till historien som en sommar med ett väder vi sent kommer att glömma

Mycket har hänt i klubben, vi har bland annat utvecklat ett program för registrering och resultathantering för Tjörn Runt och Lilla Tjörn Runt. Mål och värderingar jobbar vi sakta och säkert vidare med. Vi har även tagit ett första steg för att klubben ska arbeta mer kommersiellt.

Sedan förra Skeppet har vi inte haft så mycket seglingsverksamhet men nu kommer vi in i en ny period med ljus, värme och vattenaktiviteter. Då är det naturligtvis av största vikt att vi är på tårna och att vi alla hjälps åt så att inga tillbud sker.

Vi har ett händelserikt år framför oss

Under 2015 kommer det att hända en massa spännande saker. Vi börjar med Båtmässan där montern C06:02 har samma fina placering som förra året vid huvudentrén. Det blir en stor yta som vi delar med vår titelsponsor COWI. Under hela veckan arrangerar RC gruppen tävlingar med sponsorägda DF65-båtar i COWI bassängen.

Den 14 januari kallade vi till ett extra årsmöte för att presentera våra planer att arbeta mer kommersiellt med Templar Events AB för att gemensamt utveckla Tjörn Runt. Jag ser verkligen fram mot att redan i år kunna se en skillnad för att sen fortsätta utvecklingen av vårt mål ”Tjörn Runt 60 år”, mer om detta längre fram i tidningen. Vårt ordinarie årsmöte går av stapeln den 17 februari på Stenungsbaden. Agenda och kallelse kommer ut i vederbörlig ordning.

Nutid och framtid

Slutligen vill jag passa på att tacka er för alla era insatser, både i den dagliga driften, i funktionernas arbete och i samband med våra arbetsdagar. Vårens arbetsdag blir av i slutet av mars eller början av april, håll ögonen öppna och titta gärna in på vår hemsida där vi kommer att meddela dag och tid för vårarbetet.

Jag har även börjat med att göra en kort summering efter varje styrelsemöte så att ni kan läsa om vad vi diskuterat och beslutat. Styrelsemötena hålls första måndagen i varje månad och min ambition är att få ut en artikel dagen efter.

Vill även passa på att tacka Stenungsbaden för de fina arrangemang vi gemensamt har genomför både för klubbens medlemmar men också seglarna.

Nu hoppas vi alla på ett framgångsrikt 2015 med lika fint väder som 2014. Och jag ser även fram mot att träffa er på Båtmässan.

Olof Beckman, ordförande