Tävlingsledningen om Tjörn Runt by COWI 2015

  • 30 jan 2015

Tjörn Runt by COWI blev åter ett lyckat arrangemang under förra året med sol och gynnsamma vindar. Vi har fortsatt COWI som titelpartner vilket ger oss bra förutsättningar för att arbeta vidare med kappseglingen.

Vi har under två års tid, i samband med vårt 50-års jubileum, seglat motsols runt Tjörn. Åsikterna har varit delade kring om detta har varit lyckat eller inte, i stor sett lika många har varit för som mot. Den 52:a upplagan vänder vi åter på varvet och seglar medsols med start i Stenungsund, på Askeröfjorden, med mål utanför Skåpesund på Stigfjorden. Men vi kommer fortsatt att segla på två banor.

Nytt Race Center

Under 2013 och 2014 har vi haft registrering och after sail i kulturhuset Fregatten. Det har varit mycket lyckat i bra lokaler och med god service från kommunen.

Tyvärr har det inneburit en del organisatoriska utmaningar och många seglare har framfört att arrangemanget har upplevts som splittrat. Vi kommer därför att bygga upp ett eget Race Center vid StSS anläggning och i samarbete med Stenungsbaden Yacht Club förlägga arrangemang såsom skepparträffar och prisutdelningen till Stenungsbaden. Vi hoppas därmed att vi kan etablerar ett tydligt Race Center vid Stenungsöbrons fästen.

Vårt nya anmälnings-, betalnings- och resultatsystem fungerade alldeles utmärkt under 2014 års tävlingar. För oss som arrangörer har det underlättat mycket och vi kommer att ha nytta av det under många år. Vi hoppas att även ni seglare uppskattar det och den information som ni kan få fram.

Vad händer inför Tjörn Runt by COWI?

I samband med Båtmässan i Göteborg bjuder vi som vanligt in er seglare till en informationskväll onsdagen den 4 februari kl. 18.00. Här kommer vi berätta hur vi har tänkt oss de två olika banornas sträckning och är själv-klart intresserade av era tankar och synpunkter. Lars W Gustavsson kommer att hålla i trådarna och Båtmässan står som värd.

Vi har ett fortsatt gott samarbete med Stenungsbaden Yacht Club och den 7-8 mars genomför vi en ny kappseglingsutbildning.  Trots att vi nu har utbildat runt 250 seglare finns det en önskan av att vi fortsätter satsningen. I år kommer vi att inrikta oss på speciella situationer på kappseglingsbanan såsom start och rundning av märken. Du hittar mer information längre fram i tidningen.

Välkomna!

Tävlingsledningen