Vi bygger för framtiden

 • 11 maj 2015

För att få till ett bättre Tjörn Runt arrangemang kommer sjöbodarna att byggas ut. Genom större sjöbodar kan vi husera klubbens verksamhet bättre, framför allt RC och Access som har stora behov av bättre förvaring av sina båtar.

Vår klubb har precis firat 50 år och det har verkligen hänt mycket under den tiden. Klubben har tidigare haft sin verksamhet på Hamnplanen och Tollenäs med klubbhus i en gammal kiosk, i en fastighet på Hjälmarevägen och på Tollenäs. Sedan 1982 har vi tillgång till marken på Nösnäs där vi också byggde hamnen 1988, sjöbodarna 1990 och utbyggnad av klubbhuset 1993. 1999 byggs tävlingsexpeditionen och 2003 byggde vi ut hamnen med den södra bassängen. Därmed ser klubbens anläggning ut som den gör idag. Nu är det dags att ta nästa steg in i framtiden.

StSS och Tjörn Runt är beroende av varandra

Tjörn Runt och klubbens verksamhet hänger nära samman men arbetar utifrån olika perspektiv. Utan klubben kan vi inte arrangera Tjörn Runt. Utan Tjörn Runt har vi inte de resurser som denna tävling bidrar med.

Nu vill klubbens bolag (SSS Arrangemangs AB) satsa på en tävlingsexpedition som knyter ihop arrangemanget, ett ”Race Center”. Det passar väl in i klubbens långsiktiga mål att skapa ett Martimt Center och visionen för Tjörn Runt 60 år. Därför låter klubben SSSArrAB investera i sjöbodarna så att de kan byggas om. Det kommer att gynna oss i klubben under 51 av årets veckor och fylla många olika behov för vår verksamhet som växer på ”bredden”. Det är också den bästa platsen vi kan bygga på eftersom mycket av marken är ”prickad” vilket innebär att den inte får bebyggas. Nuvarande tävlingsexpeditionen är ett tillfälligt bygglov som går ut 2019. Vi kan i viss utsträckning bygga ut klubbhuset, men det kräver både en större planering och investering.

Plan för brygområdet

Styrelsen jobbar med en långsiktig plan för vårt bryggområde. I brygg-gruppen ingår representanter från Access, Jolle, Kölbåt, RC och Tävling som gemensamt tittar över våra gemensamma behov och hur vi på bästa sätt kan använda bryggområdet. Det innebär är en lång planeringsprocess, stora kostnader och olika tillstånd. Det är kostnader som SSSArrAB inte kan stå för, men som Tjörn Runt i sig kan bidra med genom att klubben får ta del av det överskott som genereras. Bryggorna är klubbens angelägenhet.

När ska sjöbodarna byggas ut?

Bygglovet är klart för utbyggnaden och SSSArrAB håller på att handla upp en byggare. I dagsläget finns ingen tidpunkt för när plattan ska gjutas eller när bygget ska starta.

Men planen är att allt ska vara klart till Lilla Tjörn Runt och Tjörn Runt by COWI den 14-15 augusti.

Hur ska vi använda sjöbodarna?

Genom större sjöbodar kan vi husera vår verksamhet bättre, framför allt RC och Access har stora behov av bättre förvaring av sina båtar. På vintern kan vi äntligen ha våra följebåtar under tak inom vår anläggning.

Det har väckts en hel del frågor från er medlemmar och vi hoppas att ni vill vara med och planera sjöbodarna på bästa sätt så alla klubbens verksamheter kan dra nytta av ytan, både inomhus och utomhus:

 1. Tävlingsexpedition/Race Center Tjörn Runt
 2. Förvaring av optimisternas segel
 3. Förvaring av låneflytvästar
 4. Uppställning av jollar
 5. Verkstan’
 6. Material för att lägga banorna
 7. Förvaring av accesjollarna
 8. Förvaring av klubbens RC båtar
 9. Förvaring av segel och utrustning till 2-kronorna och C55:orna
 10. Sjösättning av kölbåtar

Passa på att bidra med dina tankar den 12 maj när styrelsemedlemmar från både SSSArrAB och klubben kan svara på dina frågor och ta mot dina idéer på hur vi på bästa sätt nyttjar sjöbodarna de 51 veckor om året som de står till klubbens förfogande. Vi finns på plats i Sjöbodarna mellan kl 17-18:30.

Du kan även höra av dig till de olika funktionsansvariga; Anders Nilsson (kölbåt), Elinore Karlsson (Jolle), Anders Torén (tävling), Stefan Olsson (RC) och Karolina Berglund (access). Eller någon av våra ordföranden Olof Beckman (klubben) och Lars Berglund (SSSArrAB).

Kontaktuppgifter till styrelsen

Vill du veta mer?

Ritningar över utbyggnaden hittar du nere i sjöbodarna.

Tjörn Runt arrangeras av SSS Arrangemang AB, på uppdrag av Stenungsunds Segelsällskap. SSS Arrangemang AB är ett aktiebolag som ägs av Stenungsunds Segelsällskap.

Läs mer om StSS vision