Arrangemang för våra partners 29 maj och 2 juni

  • 27 maj 2015

I StSS finns även klubb för de företag som ekonomiskt stödjer oss i vår verksamhet. Som en del i medlemskapet kan de använda vårt klubbhus/sjöbodar samt våra jollar vid ett tillfälle under året för egna aktiviteter.

COWI Race

Fredag den 29 maj kl. 11:30 genomför Tjörn Runts huvudsponsor sitt årliga arrangemang, COWI Race. Det blir lunch på bryggan för cirka 175 personer och en hel del kappseglande i 2-kronor och C55:or.

Under torsdag eftermiddag från kl. 16 sätter COWI upp ett tält nere på bryggan och det kommer även att flaggas på anläggningen med COWI flaggor.

För att underlätta för uppsättningen av tältet behöver jollarna flytas från brygga under torsdag eftermiddag. Vi hoppas att alla jolleseglare har överseende med det.

Team SSS-segling

Tisdagen den 2 juni kör vi Team SSS-seglingen från kl. 17.00. Då bjuder vi in samtliga våra företagsmedlemmar till en spännande kappsegling som håller på fram till cirka kl. 19.30. Därefter blir det mat i klubbhuset som ST-tidningen står som värd för.