Nytt larm på vår anläggning

  • 3 jul 2015

Fredag den 3 juli, under eftermiddagen, blir det Securitas Direct ny larmoperatör. Vi delar upp anläggningen i tre olika enheter; klubbhuset, tävlingskansliet och verkstaden, som får olika koder.

2014 bytte vi larmsystem och i samband med det blev hela vår anläggning en enhet som berördes av ett larma. Det innebar att hela anläggningen behövde larmas av för att komma in på exempelvis tävlingskansliet. Det i sin tur har lett till allt för många falsklarm. Vi åtgärdar nu förhoppningsvis dessa problem med ett nytt larmsystem.

Från fredag den 3 juli blir det Securitas Direct ny larmoperatör. Vi delar upp anläggningen i tre olika enheter; klubbhuset, tävlingskansliet och verkstaden, som får olika koder.

Vad innebär det?

  1. Vårt nyckelsystem till de olika byggnader och lås kommer att vara kvar som tidigare.
  2. Du som har nyckel behöver känna till de nya larmrutinerna.
  3. Alla skyltar med Prevent bevakning kommer att ersättas med Securitas.
  4. De skyltar som påminner om att larma av i klubbhuset tas bort och ersätt med nya skylta på respektive.

Hur får du som har nyckel koderna?

Kansliet/Carina kommer att skicka ut separat information till er.

Har du frågor kan du även kontakta:

Kansliet/Carina Lind på 0303-676 60 eller 0705-45 54 96

Olof Beckman på 0733-85 54 38

Lars Berglund på 0705-65 61 05

Carin Kling på 0707-61 20 77